Psoriáza

Psoriáza - lupienka  je chronické kožné ochorenie s významnou dedičnosťou v rámci rodiny. Často sa prejavuje na rôznych častiach tela vyvýšenými červenými ložiskami, ktoré sú pokryté striebrolesklými odlupujúcimi sa šupinami. Hlavnými miestami výskytu sú lakte, kolená a vlasmi pokrytá časť kože. Psoriáza sa môže vyskytnúť prakticky kdekoľvek na tele. Stupeň závažnosti býva rôzny.

Psoriáza postihuje približne 2 - 3 % svetovej populácie, pričom je rovnomerne rozšírená medzi mužmi a ženami. Môže sa objaviť v akomkoľvek veku, ale u väčšiny pacientov sa prvé znaky vyvinú do 20 roku života. Štatisticky dosahuje vrchol v dospievaní alebo začiatkom 20-teho roku a druhý vrchol je okolo päťdesiatky. Dĺžka trvania sa líši, ale u väčšiny pacientov zaberá proces ústupu a opätovného vzplanutia viadcero rokov, prípadne ide o celoživotný údel. Ak sa k liečbe pristúpi správnym spôsobom, môže veľa ľudí so psoriázou žiť kvalitným životom.

Jestvuje jasný dôkaz o genetickej predispozícii k psoriáze, obzvlášť k psoriáze vyskytujúcej sa v detstve. Približne 71 % pacientov s výskytom psoriázy v detskom veku malo pozitívny výskyt psoriázy v rodine. Poznáme rôzne formy psoriázy, ktoré sa odlišujú podľa miesta výskytu a vzhľadu ložiska. Výskyt a rozloženie psoriatických ložísk je veľmi rôznorodé, niektorí ľudia majú len jedno ložisko na určitom mieste tela, iní sú zase postihnutí psoriázou po celom tele.

V súčasnosti  je dostupná liečba vedúca k čiastočnému až uplnému vymiznutiu kožných prejavov, stabilizácii stavu.