Ordinačné hodiny

Pacienti sa môžu bezplatne objednávať prostredníctvom ONLINE REZERVÁCIE alebo prostredníctvom systému automatického prideľovania časeniek na daný deń v priestoroch čakárne (tzv. Kiosk).

Výnimkou sú akútni pacienti, neodkladné stavy, injekcie, ktoré budú vybavené priebežne.

 

Podľa poradia, akútne stavy

Objednaní pacienti

Administratíva, e-recepty, mailová komunikácia

Pondelok

8.00 - 11.00

11.00 - 14.00

14.00 - 15.30

Utorok

8.00 - 11.00

11,00 - 14,00

14.00 - 15.30

Streda

8.30 - 11.00

11.00 - 15.00

15.00 - 16.30

Štvrtok

------------

-------------

------------

Piatok

7.30 - 11.00

11.00 - 13.00

13.00 - 14.30