Atopický ekzém

Atopický ekzém je jednou z najčastejších chorôb kože. Presná a jednoznačná príčina jeho vzniku doteraz nebola zistená. Vieme však, že je do značnej miery podmienený dedičnosťou a pri jeho vývoji sa uplatňujú predovšetkým dva faktory – porucha štruktúry kože a atopia. V koži pacientov s atopickým ekzémom je nedostatok niektorých tukových látok, ktoré sú dôležité pre udržiavanie ochrannej bariéry kože proti pôsobeniu látok z vonkajšieho prostredia. Ako atopia sa označuje geneticky podmienená predispozícia k vývoju precitlivenosti (alergie) na rôzne alergény vonkajšieho prostredia.

Medzi najčastejšie faktory vonkajšieho prostredia provokujúce vývoj ekzémových prejavov patria vzduchom šírené alergény (roztoče, pele, vzdušné plesne, rôzne prachy, látky zvieracieho pôvodu) a potravinové alergény (napr. vajíčka, citrusové plody, kakao, orechy, mak, kravské mlieko), ktoré sa do kože dostanú krvným obehom z čreva. Ekzémové prejavy môžu výrazne zhoršovať aj rôzne fyzikálne podnety, vedúce k nealergickému uvoľneniu zápalových látok v koži (mechanické dráždenie, napríklad vlneným oblečením, prehriatie organizmu) a psychické vplyvy.

Ochorenie sa zvyčajne prejaví už v prvých mesiacoch života, ale prvé príznaky sa môžu objaviť v ktoromkoľvek veku, v dospelosti však vznikajú už len zriedkavo. Vo väčšine prípadov sa intenzita ťažkostí s vekom zmierňuje, po 15. roku života klinické prejavy u väčšiny pacientov ustupujú, môžu však pretrvať až do dospelosti. Priebeh atopickej dermatitídy je chronický, charakteristický striedaním období výrazných ťažkostí s obdobiami relatívneho pokoja, často však zapálené ložiská na koži pretrvávajú aj veľmi dlho. Lokalizácia ekzémových prejavov sa typicky mení s vekom. U dojčiat býva zápal prítomný najčastejšie na koži líc, u väčších detí postihuje najmä oblasti zhybov končatín (lakťové a podkolenné jamky) a u dospelých čelo, ruky a predkolenia.

V súčasnosti existuje komplexná liečba tohto ochorenia, aplikácia účinných lokálnych prípravkov.